Хөдөлмөрийн харилцаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Хөдөлмөрийн харилцаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт /Др. Дэд профессор Б. Амарсанаа 2010.04.22/

Advertisements

Дампуурлын эрх зүйн зохицуулалт

Арилжааны банк, түүнтэй холбогдох харилцааны эрх зүйн зохицуулалт

Үнэт цаасны тухай хууль

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас гаргах, бүртгэх, хадгалах, худалдах, арилжих, түүгээр гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх, үнэт цаасны талаархи мэдээллийг хөрөнгө оруулагчид хүргэх, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, үнэт цаас гаргагч болон үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавихтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Татаж авах

Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт

Семнарын сэдэв

March 23, 2010 1 comment
Овог Нэр Сэдэв
1. Гантөмөр Бат-эрдэнэ Нөхөрлөл
2. Батбилэг Буянзаяа Гэрээний эрх зүй
3. Амгаланбаатар Ванчинсүрэн Компани
4. Батболд Хуншагай Компани
5. Мөнгөнчимэг Өмчийн эрх зүй
6. Баясгалан Мөнгөнзул Зээлийн харилцаа арилжааны банк
7. Жаргалсайхан Мөнхболд Гэрээний эрх зүй
8. Отгон Лувсанбямба Даатгал
9. Ганбат Оюун-эрдэнэ Хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт
10. Цэрэнбадрах Оюунтуул Компани
11. Ганболд Цэрэндолгор Зээлийн харилцаа арилжааны банк
12. Батболд Тэлмэн Хөдөлмөрийн харилцаа
13. Дэлгэрбаяр Тэргэл Хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт
14. Пүрэвээ Энхзаяа Байгаль орчны эрх зүйн зохицуулалт
15. Одгэрэл Гэрээний эрх зүй
16. Энхсаруул Гэмт хэрэг гэм хор
17. Батням Захиргааны эрх зүй шударга бус өрсөлдөөнийг зохицуулах

Нөхөрлөлийн тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, тэдгээрийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтцийг тогтоох, бүртгэл, тайлан гаргах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Татаж авах